مرکز پزشکی هسته‌ای المهدی

نشانی: اردبیل، والی، خیابان شهید یسری، خیابان بعثت، پلاک 27

تلفن تماس: 04533241097

مرکز پزشکی هسته‌ای پاکروی

نشانی: اردبيل، سرچشمه، جنب مسجد سرچشمه، پلاک ۲۳

تلفن تماس: 04533254001

فهرست