محصولات بالینی ما

از آنجا که محصولات ما مرتبط به امور پزشکی و سلامت هستند، مانند هر محصول دارویی دیگری لازمه ورود به بازار و استفاده از آن برای عموم مردم، گذراندن مراحل پژوهشی، تحقیقاتی و بررسی نتایج آن محصول است.
پارس ایزوتوپ به عنوان تنها متولی تولید و تأمین رادیوداروها در ایران همگام با ارزش‌های علمی، همواره محصولات جدیدی را در دست تحقیق، بررسی و کارآزمایی بالینی دارد تا پس از کسب تاییدیه‌های بهداشتی و اثبات کارایی وارد جامعه پزشکی هسته‌ای برای استفاده بیماران شوند.
پارس ایزوتوپ در فرآیند تولید محصولات در دست تحقیق و کارآزمایی، ضمن تلاش برای حفظ حقوق و سلامت شرکت کنندگان در کارآزمایی‌ها و محرمانه نگه داشتن اطلاعات آنها، متعهد است برای دستیابی به نتایج ارزشمند و استنادپذیر، با رعایت مصوبات کمیته­های اخلاق دارویی، تلاش کند. به بالاترین استانداردهای بالینی، علمی و اخلاقی توجه کرده و تمامی سیاست ها، ارزش ها و چشم­اندازهای علمی را در نظر بگیرد. به علاوه، پارس ایزوتوپ مکتوب‌کردن پروتکل­های مربوط به کارآزمایی­های بالینی همراه با جزئیات کامل را به منظور ارتقای کیفیت علمی پژوهش، از وظایف خود می‌داند.
در ادامه برخی از محصولات ما که هم اکنون در حال گذراندن مراحل تحقیقاتی و کارآزمایی بالینی هستند را مشاهده می‌کنید:

درمانی

Theranostics ترکیبی از دو کلمه Therapeutic و Diagnostics است. یک رشته نوظهور در پزشکی هسته‌ای است که در آن داروها و یا تکنیک‌ها به صورت ترکیبی برای تشخیص و درمان استفاده می‌شود. کیت‌های رادیودارویی ترانوستیک پارس ایزوتوپ پس از نشاندارسازی با رادیونوکلئیدی که دارای تشعشعات مناسبی برای تشخیص و درمان هستند برای این اهداف به کار می‌روند. این کیت‌ها پس از درمان بیماری یا سرطان مربوطه قابلیت ردیابی و پیگیری درمان به وسیله تصویربرداری‌های تشخیصی مثل اسپکت یا پت را دارا هستند..

تشخیصی/پت

امروزه دستگاه پت اسکن به عنوان یکی از ابزارهای مدرن، دقیق و به روز پزشکی هسته‌ای در دنیا محسوب می‌شود به طوریکه می‌تواند دقیقا محل تومور و گسترش و پیشرفت بیماری را تعیین کند. کیت‌های رادیودارویی تشخیصی/پت پارس ایزوتوپ توسط نشاندارسازی با رادیوایزوتوپ‌های ساطع کننده پوزیترون که توسط دستگاه پت اسکن شناسایی می‌شوند جز به روز ترین و کارامد ترین کیت‌ها در زمینه تشخیص محسوب می‌شوند.
فهرست